Aspra Technologie

Waar is de ASPRA® technologie effectief tegen?
ASPRA technologie is een krachtige, effectief en duurzame elektrostatische luchtfiltratie techniek. De ASPRA luchtreinigers verwijderen gevaarlijke en verontreinigende stoffen uit de lucht. Hierdoor zijn onder andere chronische ziekten, infectie-uitbraken en geurhinder te verminderen of te voorkomen. ASPRA verwijdert onderstaande verontreinigingen uit de lucht:

 • Stof
 • Fijnstof (PM10, PM2.5, PM1)
 • Ultrafijnstof (PM0.1, submircon- en nano-deeltjes)
 • Microbiologische verontreiniging (virussen, bacteriën, schimmel, sporen en pollen)
 • VOC’s (vluchtige organische stoffen) en geuren
  (Door het toevoegen van een Actief Koolstoffilter)

 

De ASPRA is een revolutionaire toepassing voor luchtzuivering. Het systeem heeft een zeer hoge luchtzuiveringsefficiëntie (tot E10-11/HEPA classificatie volgens NEN-EN 1822 norm), zonder gebruik te maken van een HEPA filter. Hierdoor heeft de ASPRA 80% minder drukval dan conventionele filters, en dus substantiële energiebesparing t.o.v. van klassieke filters. De ASPRA laadt deeltjes enkel in het apparaat op, en vangt de deeltjes direct af op het eigen open structuur filter (een collector). Er worden geen schadelijke radicalen geproduceerd.
De ASPRA is een modulair systeem met diverse modellen en toepassingsmogelijkheden. De ASPRA is beschikbaar in een aantal standaard modellen, maar ook gemakkelijk aan te passen aan de specifieke wensen van de klant. Hiermee worden oplossingen op maat aangeboden, zodat er een optimale oplossing gerealiseerd wordt.

 

ASPRA voordelen

 • Hoge reiniging efficiëntie
  Hoge filtratie efficiëntie van deeltjes en gassen zonder het gebruik van conventionele, niet duurzame, dure en zeer dichte textiel filters.
 • Laag energieverbruik
  De open structuur van het filter / de collector genereert 80% minder drukval (luchtweerstand) dan conventionele systemen.
 • Gebruiksvriendelijk
  Elk model is zeer gebruiksvriendelijk ontworpen.
 • Veilig onderhoud
  De ASPRA collectoren absorberen absoluut geen vocht, waardoor schimmelgroei en/of bacteriegroei voorkomen wordt.
 • Flexibel

Ons brede productaanbod en custom oplossingen zijn aan te passen naar gelang uw behoeftes.

 

Gecertificeerd
De producten van de ASPRA serie zijn getest door verschillende onafhankelijke instituten zoals TNO, VITO en ECN. Resultaten tonen aan dat de luchtreinigingsefficiëntie van onze techniek 90 tot 99% is van de atmosferische deeltjes tussen 10 en 0.1 micron (PM10, PM2.5, PM1, PM0.1 / ultrafijnstof).

 

Hoe werkt de ASPRA technologie
Vervuilde lucht wordt met behulp van een ingebouwde ventilator of een bestaande luchtstroom in een ventilatiekanaal, in de ASPRA luchtreiniger geleid. In het eerste gedeelte van de ASPRA luchtreiniger wordt de lucht blootgesteld aan een ionisator. De ionen laden de deeltjes die zich in de lucht bevinden op (van fijnstof tot aan microbiologische verontreinigingen). Alle geladen deeltjes worden vervolgens door een ASPRA collector aan het einde van het apparaat opgevangen, waardoor er schone, gezonde en gereinigde lucht uit het apparaat komt.

ASPRA werkingsprincipe
De ASPRA techniek laadt deeltjes in het apparaat op, waardoor het mogelijk is om een open structuur filter (een collector) te gebruiken in plaats van een conventioneel dicht filter. Hierdoor gebruiken onze apparaten significant minder energie voor het verplaatsen van de lucht door de collector heen, waarbij tegelijkertijd een zeer hoge efficiëntie wordt behaald. Het vervangen van de verzadigde collector is zeer gemakkelijk en kan door iedereen veilig worden uitgevoerd.

Het verschil tussen ASPRA en overige luchtreinigers en ionisatoren
Schone lucht is mogelijk door bron aan te pakken maar ook de lucht te reinigen. Er zijn veel verschillende luchtreinigers op de markt. Deze zijn vaak voorzien van een standaard filter. Maar er zijn ook nieuwere, efficiënte technieken, zoals luchtreinigers met ionisatie. We leggen uit wat het verschil is en waarop je moet letten.

 

1) Luchtreiniger met standaard filter
Bij een standaard luchtreiniger wordt een ventilator gebruikt om een luchtstroom op gang te brengen. De luchtstroom wordt vervolgens door een filter gevoerd, waarin luchtverontreinigingen worden afgevangen en de luchtkwaliteit verbeterd. Hoe kleiner de fijnstofdeeltjes, hoe dichter filters normaal moeten zijn om de (risico)deeltjes af te vangen. Aandachtspunt daarnaast is dat de filters regelmatig gereinigd/vervangen moeten worden. Ze lopen vol en de verontreiniging hoopt zich op. De ventilator moet harder werken en dat resulteert in meer energieverbruik, lagere capaciteit en geluidshinder. Daarnaast zijn veel filters gemaakt van vochthoudende materialen zoals textiel of vezels, waar bacteriën in kunnen gaan groeien.

 

2) Luchtreiniger met ionisatie
Ionisatie is een nieuwere techniek met veel ontwikkelingen. Het is een innovatie die steeds vaker wordt gebruikt, onder andere vanuit het oogpunt duurzaamheid en energiebesparing.
Er zijn veel luchtreinigers op de markt die gebruik maken van ionisatie. Hierbij is er een verschil tussen luchtreinigers die positieve ionisatie gebruiken en negatieve ionisatie. Ionisatie (het positief of negatief elektrisch laden van atomen of moleculen) zorgt voor ionen die, wanneer ze aan stofdeeltjes hechten, geladen stofdeeltjes opleveren. Geladen stofdeeltjes slaan vervolgens veel makkelijker neer op allerlei oppervlaktes.
Daarnaast is er nóg een verschil bij luchtreinigers met ionisatie, namelijk luchtreinigers die deeltjes elektrisch laden (zonder filter) en luchtreinigers die deeltjes elektrisch laden, maar ook direct afvangen. Het eerste wordt open ionisatie genoemd (1) en het laatste wordt gesloten ionisatie genoemd (2):

 

(1) Open ionisatie:
Hier worden de geladen deeltjes verspreidt over de ruimte en zoeken ze zelf een oppervlak om op neer te slaan. Ze slaan dus neer op alle oppervlakken in de ruimte zoals meubels, plafond, muren, apparaten, maar zeker ook onze longen. Deze systemen creëren veel geladen deeltjes, maar ook vrije ionen, die vaak negatief geladen zijn. Dit wordt dan negatieve ionisatie genoemd. Bij negatieve ionisatie worden ook ongewenste bijproducten gecreëerd zoals ozon, vrije radicalen en vrije ionen. Deze leveren weliswaar een bijdrage aan het reduceren van geur, maar zijn tevens schadelijk voor de gezondheid. Onderzoek toont aan dat geladen deeltjes tot 5 keer makkelijker in longen kunnen neerslaan dan niet geladen deeltjes.

 

(2) Gesloten ionisatie:
Hier worden de geladen deeltjes afgevangen op een speciaal oppervlak in het systeem zelf, zodat er geen deeltjes de ruimte in worden geblazen en dus niet op andere oppervlakten kunnen neerslaan. Bij gesloten ionisatie kan er sprake zijn van zowel positieve als negatieve ionisatie. Het afvangoppervlak kan van diverse materialen zijn, zoals conventionele filters, metalen platen of speciale open structuur filters. Het voordeel bij luchtreinigers die deeltjes afvangen met een speciaal open structuur filter, is dat deze niet verstopt raakt en er minder energie nodig is voor het verplaatsen van de lucht door deze filter. Een goed voorbeeld van luchtreinigers met een open structuur filter zijn de ASPRA luchtreinigers van Bomitech BV.

 

Een gedeelte van de geuren worden verwijderd door het afvangen van deeltjes. Voor specifieke en gerichte geurverwijdering past Bomitech aanvullend een extra speciaal gas adsoprtie filter direct achter de ASPRA open structuur filters toe. Deze gasfiltratiesectie is speciaal geselecteerd op basis van de aanwezige type en concentratie van de gassen en geuren en kan per industrie en zelfs per klant verschillen. Door gas filters achter de ASPRA deeltjesfilters te plaatsen, worden de gas filters tegen stof beschermd waardoor ze effectiever zijn en een langere standtijd hebben.

Actiefkoolstof luchtreiniging

 • Hoge efficiënte gas filtratie gecombineerd met lage drukval
  Dit zorgt voor een laag energieverbruik en daarmee een kostenbesparing
 • Gassen en geuren worden permanent uit de lucht verwijderd
  Zelfs bij hoge luchtvochtigheid
 • Variabele capaciteit, vorm en dikte
  Aanpasbaar naar uw specifieke situatie
 • Breed toepasbaar
  Werkplaatsen, kantoren, ziekenhuizen, clean-rooms, vliegtuigcabines, auto’s, koelkasten, stofzuigers, kattenbakken etc.

Waar is Actievekoolstof effectief tegen?
Actiefkoolstof reiniging richt zich op het verwijderen van gassen en geuren uit de lucht. Industriële processen zijn de grote veroorzakers van (soms giftige) gassen en geuren in de lucht. Deze gassen en geuren worden niet alleen tijdens het productieproces uitgestoten, zelfs geproduceerde producten kunnen bepaalde gassen en geuren uitstoten tijdens opslag of gebruik. Hierdoor zijn gassen en geuren ook aanwezig in kantoorgebouwen, huizen, scholen, ziekenhuizen, winkelcentra en warenhuizen.

 

Om de gezondheid en veiligheid van mens en milieu te garanderen en te voldoen aan milieu en arbeidsomstandighedeneisen moeten deze gassen en geuren uit de lucht gereinigd worden. Het standaard Actiefkoolstof is effectief tegen:

 

 • Alle Vluchtige Organische Stoffen (VOC’s) met een kookpunt ≥ cyclohexaan
  Voorbeelden: brandstoffen, oplosmiddelen, toluene, xylene etc.
 • Geuren
  Voorbeelden: geuren afkomstig van de keuken, lichaamsgeur (b.v. zweet), productieprocessen etc.
 • Selectieve gas- en geurreiniging
  Voor het reinigen van specifieke gassen en geuren

 

Het mogelijk om Actiefkoolstof-cartridges of inliners te bestellen, gericht op de reiniging van een specifiek gas. Wanneer u een gasprobleem heeft, is het aan te raden contact met ons op te nemen, zodat het juiste Actiefkoolstof geselecteerd kan worden.

Actiefkoolstof uitvoeringen

 • Actiefkoolstoffilters
 • Actiefkoolstofcartridges
 • Actiefkoolstofcilinders
 • TiOx-ACF
 • Voor een hogere efficiëntie en langere standtijd
 • TiOx-ACF cartridges
 • TiOx-ACF inliners

Toepassingsgebieden

 • Fabriekshallen
 • Laswerkplaatsen
 • Distributiecentra
 • Staalverwerking
 • Verf werkplaatsen
 • Agrarische tussenruimtes
 • Publieke faciliteiten
 • En meer

 

Hoe werkt Actief Koolstof reiniging?
Vervuilde lucht wordt met behulp van een ingebouwde ventilator of een bestaande luchtstroom (in een ventilatiekanaal) de luchtreiniger ingeleid. De vervuilde lucht wordt door de Actiefkoolstoffilters/-cartridges geleid, waar de gassen en de geuren door de filters/cartridges worden opgenomen.

De efficiëntie van het Actiefkoolstof is afhankelijk van het soort gas, de concentratie, de hoeveelheid aanwezige stof en de snelheid van de luchtstroom en is daardoor situatie afhankelijk.

TiOx-ACF Technologie

Waar is de TiOx-ACF Technologie effectief tegen?
Voor specifieke filtratie van gassen en geuren is een speciale techniek ontwikkeld die enkel door Bomitech geleverd wordt: TiOx-ACF. Deze techniek is gebaseerd op een unieke combinatie van 3 bewezen en bekende technieken voor luchtreiniging, namelijk actieve kool, TiO2 en UV-straling.

Standaard actieve kool

TiOx -ACF actieve kool & Combinatie met UV lamp

 • Alle Vluchtige Organische Stoffen (VOC’s) met een kookpunt ≥ cyclohexaan
  B.v. brandstoffen, oplosmiddleen, toluene, xylene, etc.
 • Geuren
  B.v. productieprocessen, keuken, zweet van de mens, etc.
 • Selectieve gas- en geurreiniging
  Verwijderen van specifieke gassen en geuren

Voordelen
De nieuwe TiOx-ACF technologie biedt een aanzienlijke verbetering van de actieve kool werking, door het toepassen van speciaal gecoat actieve kool. Dit actiefkool is bedekt met een nano-TiOx laag. Door TiOx actieve kool met een UV-lichtbron te combineren ontstaan, naast adsorptie, nieuwe functionaliteiten: chemisorptie en een fotokatalytische werking. Deze functionaliteiten zorgen voor verbetering in de werking van de actieve kool tegen meer gassen en verlengt tevens de standtijd van de actieve kool zelf.

 • Minimaal 5 x langere standtijd dan industrieel actiekoolstof
 • Zeer hoge efficiëntie gas- en geurfiltratie
 • gecombineerd met lage drukval
 • Effectief tegen microbiële agenten
 • Combinatie van gasfiltratie en microbiële
 • desinfectie
 • Inclusief ingebouwde UV-lamp
 • Speciaal cilinder ontwerp voor robuste bevestiging
 • Selectieve gas- en geurreiniging
 • Beschikbaar voor alle mogelijke capaciteiten
 • Lage luchtweerstand (drukval)
 • Brede keuze voor aansluitingdiameter, lengte en kg
 • Breed toepasbaar
 • Per stuk afneembaar

 

Hoe werkt de TiOx-ACF Technologie?
Het TiOx-ACF absorbeert de schadelijke gassen en hinderlijke geuren en hecht dit aan het actieve kool. Door de fotokatalytische werking, worden de geabsorbeerde gassen daarna omgezet naar vriendelijkere componenten en water. Door de dubbele werking van de TiOx-ACF, wordt de actieve kool zelfreinigend en regenereerd tijdens de werking. Dit resulteert in een minimaal 5 x hogere levensduur (standtijd), vergeleken met andere conventionele actieve kool filters.

 

De TiOx-ACF gas- en geur filters bestaat uit een bundel van coaxiaalvormige filters met een diameter van 200 mm (evt. 160 mm) en zijn 45 (evt. 60 cm) lang. Per filter betreft het maximale theoretische luchtdebiet 150-200 m³/uur. Voor de toepassing voor een hoog debiet dienen meerdere TiOx-ACF cilinders/inliners toegepast te worden.

Gas specifiek
Er zijn verschillende actieve kolen die elk verschillende gassen en geuren uit de lucht verwijderen. Als standaard service selecteren we daarom voor u het actieve kool dat geschikt is voor de verwijdering van de gassen en geuren die in uw faciliteit aanwezig zijn. Hierdoor bent u verzekert van de keuze voor het juiste actieve kool. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Maak optimaal gebruik van TiOx-ACF
Om het actieve kool materiaal te beschermen en de standtijd van de kool te verlengen, wordt met klem geadviseerd om voorafgaand aan gasadsorptie de stofdeeltjes uit de lucht te verwijderen. Dit wordt sterk geadviseerd bij het toepassen van elk kool materiaal. Een effectieve techniek hiervoor is de ASPRA elektrostatisch filtratie van Bomitech.

 

De ASPRA-producten verwijderen gevaarlijke en verontreinigende stoffen, zoals fijnstof PM10, PM2.5, ultra-fijnstof en nano-deeltjes, bacteriën, virussen, allergenen (bijvoorbeeld pollen), roet & diesel. Hierdoor zijn onder andere chronische ziekten, infectie-uitbraken en geurhinder te verminderen of te voorkomen.

 

De ASPRA is een revolutionaire toepassing voor luchtzuivering. Het systeem heeft een zeer hoge luchtzuiveringsefficiëntie (EU 10-12 – volgens NEN-EN 1822 norm), en nog met zeer lage drukval / weerstand voor de luchtstroom. Hierdoor heeft de ASPRA 40-80% minder drukval dan conventionele filters, en dus substantiële energiebesparing t.o.v. van klassieke filters.

 

De ASPRA is een modulair systeem met diverse modellen en toepassingsmogelijkheden. De ASPRA is beschikbaar in een aantal standaardmodellen, maar ook gemakkelijk aan te passen aan de specifieke wensen van de klant. Hiermee worden oplossingen op maat aangeboden, zodat er een optimale oplossing gerealiseerd wordt.

 

De integratie van de ASPRA met de TiOx-ACF resulteert in een ultieme combinatie van de meest belovende technieken. Deze technieken worden tevens sterk geadviseerd door de International WELL Building Standard.

 

Bomitech biedt u optimale luchtreiniging met een alles-in-1-systeem:

 

 • Ionisatie
 • Elektrostatische precipitatie / filtratie
 • UV-disinfectie
 • Adsorptie
 • Fotokatalytische oxidate